Obec VACOV - 11. Opravné prostředky

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Informace zveřejňované o povinném subjektu
VACOV a okolí

Nepřehlédněte

Poslední hlášení obecního rozhlasu 

 

Pozvánky na kulturní akce v obci.

*** 

Od 1.1.2020 je  poplatek za psa 100 Kč - změna vyhlášky o místních poplatcích.

*** 

 

 Povinná publicita projektu

"Oprava místní komunikace v obci Vacov"  - 1, 2

 "Venkovní učebna ZŠ Vacov".   - 1

 

Informační leták BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.  

 

 Studie na revitalizaci centra Vacova - II. etapa:

  • STA, projektový ateliér v.o.s. Strakonice

Schválený Program obnovy venkova

***

 Obec Vacov nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Dubem.


Podatelna dotazů

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným obecním úřadem Vacov se podávají prostřednictvím tohoto obecního úřadu ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Jihočeského kraje. Lhůty a způsoby stanovují zvláštní předpisy (např. zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení) a jsou vždy obsaženy v textu poučení na konkrétním rozhodnutí.


Opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů obce v samostatné či přenesené působnosti lze podat kdykoliv písemně Krajskému úřadu Jihočeského kraje.


Došlo-li rozhodnutím úřadu ke zkrácení práv fyzické nebo právnické osoby, lze podat žalobu k příslušnému soudu.


Proti rozhodnutí obecního úřadu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí.

 

Poslední aktualizace dokumentu: 05.08.2011