Obec VACOV - Projekt „Šance pro venkovské školy“

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Základní škola
VACOV a okolí

Nepřehlédněte

Poslední hlášení obecního rozhlasu 

 

Pozvánky na kulturní akce v obci.

*** 

Od 1.1.2020 je  poplatek za psa 100 Kč - změna vyhlášky o místních poplatcích.

*** 

 

 Povinná publicita projektu

"Oprava místní komunikace v obci Vacov"  - 1, 2

 "Venkovní učebna ZŠ Vacov".   - 1

 

Informační leták BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.  

 

 Studie na revitalizaci centra Vacova - II. etapa:

  • STA, projektový ateliér v.o.s. Strakonice

Schválený Program obnovy venkova

***

 Obec Vacov nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Dubem.


Podatelna dotazů

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Projekt „Šance pro venkovské školy“

Projekt „Šance  pro venkovské školy“

Základní škola Vacov se zapojila do projektu „Šance pro venkovské školy – znalosti, schopnosti, dovednosti“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Projekt řeší problematiku kvality v primárním vzdělávání. Cílem projektu je formou partnerství tří základních škol a neziskové organizace  „Chance in Nature – Local Action Group“
vytvořit takové podmínky, aby mohly  být uplatněny moderní formy výuky především v oblasti enviromentální problematiky.
Důraz je kladen zejména na aktivity směřující k rozvoji znalostí, schopností a dovedností žáků.
Projekt byl zahájen 1.4. 2009 a bude ukončen 30.3. 2012. Kromě ZŠ a MŠ Vacov jsou partnery  projektu ZŠ Šumavské Hoštice a ZŠ a MŠ Malenice.
Při realizaci projektu využijeme našich zkušeností získaných v projektu „Výuka Šumavou“,
kterého jsme se též zúčastnili.
Výsledkem projektu by měla být výuka plně v souladu s platnými vzdělávacími programy a dostatečně kvalitní výuka pro další rozvoj žáků.TEST
Poslední aktualizace dokumentu: 14.04.2009