Obec VACOV - Historie školy ve Vacově

Znak - Obec Vacov
Cesta: Titulní stránka > Základní škola
VACOV a okolí

Nepřehlédněte

Poslední hlášení obecního rozhlasu 

 

Pozvánky na kulturní akce v obci.

*** 

Od 1.1.2020 je  poplatek za psa 100 Kč - změna vyhlášky o místních poplatcích.

*** 

 

 Povinná publicita projektu

"Oprava místní komunikace v obci Vacov"  - 1, 2

 "Venkovní učebna ZŠ Vacov".   - 1

 

Informační leták BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.  

 

 Studie na revitalizaci centra Vacova - II. etapa:

  • STA, projektový ateliér v.o.s. Strakonice

Schválený Program obnovy venkova

***

 Obec Vacov nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Pod Dubem.


Podatelna dotazů

Rozšíření stránek 2008

Spolufinancováno z prostředků Jihočeského kraje v rámci AP PRK 2008.
Krajský úřad Jihočeského kraje

Historie školy ve Vacově

 Fotografie z r. 1900 představuje starou školu, která se nacházela uprostřed obce na náměstí u silnice (budova uprostřed).

            Fotografie z r. 1900 představuje starou školu, která se nacházela uprostřed obce na náměstí u silnice (budova uprostřed).

            V historických pramenech se píše o prvním známém učiteli ve Vacově, Martinu Tejnohorském, jenž nebyl zapomenut pro svoji při s tehdejším místním farářem Janem Jakubem Bramburským. Farář i učitel chodili po koledě, při dělení koledy se pohádali, poprali a kantor byl zraněn. V r. 1665 si pak stěžoval na faráře u vrchnosti, bylo mu dáno za pravdu a farář byl za své nevhodné chování přeložen.

            V r. 1666 působil ve zdejší škole učitel Martin Hlavatý, bydlel ve Vlkonicích č. 7. Dalším učitelem byl Jan Vintíř – učiteloval zde 45 let – a jeho syn Jan Vintíř ml. dokonce 50 let.

            Škola ve Vacově tedy existuje téměř 350 let. Tuto starou budovu dal postavit v r. 1815 patron školy J. J. kníže Jan Adolf ze Schwarzenbergů na pozemku, který patřil rolníku Zlochovi z Vlkonic 6, od něhož byl koupen patronem. Budova byla jednopatrová s jedinou učebnou. V r. 1874 měla škola 540 žáků. Protože dětí stále přibývalo, škola byla rozšířena o další třídy, ale místa bylo pořád málo. Některé obce byly proto odškoleny, např. Lhota nad Rohanovem, Nespice a Hora.

                 Vacovský kronikář v Obecní kronice píše: „Učitel v očích občanů míval se a má se dobře. Nic nedělá, a přece bere plat veliký.“ A proto pisatel uvádí roční příjmy, jaké zdejší učitel r.1753 míval: „školní plat 234 zlaté ve stříbře, louka ve výměře 1 jitro 520 sáhů 4. 10 kr., zahrada /40 sáhů/ 14 kr., hotové peníze od kostela 2 zlaté 08. kr., za kostelnictví 6.28 kr., za varhanictví 4 mandele žita 3.20 kr., 3 mandele ovsa 1.15 kr., 3 strychy 2 mázy žita 7.30 kr..“

            Obrázek je z 20. let 20. století.

            Obrázek je z 20. let 20. století. Vesnice je mnohem menší než v současnosti, cesta z Vacova do Přečína a do Strakonic se vine mezi loukami a poli. Na konci obce ještě nestojí budova základní školy, domy mezi dvěma cestami patří k nejstarší zástavbě u kostela.

            V této době není ve Vacově měšťanská škola. Byla zřízena až 1.února 1939 a jejím ředitelem se stal odborný učitel František Koubek z Volyně. Zároveň však byla zrušena všeobecná živnostenská škola, protože pro existenci odborné školy ve Vacově nebyly předpoklady. O rok později Vacov získal novou školu – lidovou školu hospodářskou, která byla později přejmenována na lidovou školu zemědělskou.

 

 

             Stará malotřídní škola na náměstí nestačila pojmout množství školáků, proto byly další třídy rozmístěny po celé obci: např. na faře, u Čtvrtníků, v domě č. 4 u Novotných i jinde.

            Dalším problémem byla neexistence měšťanské školy ve Vacově. Děti denně docházely do měšťanky do Zdíkova nebo do Stach. Proto bylo nutno jednat o výstavbě nové školní budovy.

            Stavbě předcházely nekonečné spory o místo, kde bude škola stát. Nakonec se v únoru 1939 podařilo vše vyřídit a v září téhož roku se začalo se stavbou na pozemku, který byl koupen od paní Němcové.

            Od února 1944 se v nové škole vyučovalo, ale ne dlouho. Před koncem války bydleli ve škole uprchlíci a v květnu 1945 zde byli ubytováni američtí vojáci.

Snímek  je z 3.června 1945.

            Mnohé děti tehdy dostávaly od vojáků různé potřebné věci (jídlo, oblečení, mýdlo) jako odměnu za různé úsluhy.

            Snímek (viz. vpravo) je z 3.června 1945. Velké množství lidí z Vacova a přilehlých osad (odhadem až 3 tisíce) se sešlo před školou, aby se zúčastnili slavnosti k znovuosvobození republiky. Shromáždění předcházel průvod vesnicí. Američtí vojáci, občané Vacovska, školní děti a děvčata v národních krojích vycházeli z Miřetic. Za
 

stavili se na hřbitově, kde legionáři položili věnec padlým a vojáci vypálili čestné salvy. Nakonec se všichni sešli před tribunou před školou.

            Škola v této době stojí na volném prostranství, pod ní se otvírá ničím nerušený pohled do Přečína.

            V září téhož roku Američané školu opustili a dětem začalo normální vyučování.

 

 

Fotografie z r. 1964 představuje novou budovu základní školy, v níž se vyučuje právě dvacet let. Výstavba byla ukončena v r. 1944 .

 

                 Fotografie z r. 1964 představuje novou budovu základní školy, v níž se vyučuje právě dvacet let. Výstavba byla ukončena v r. 1944 a stála 868 000 Kč. Obec Vacov si na stavbu školy vzala půjčku ve výši 177 000 Kč, kterou se zavázala umořit během 25 let. Stavbu provedla firma Josef Frank, stavitel ve Strakonicích. Na tehdejší poměry byla škola velmi dobře vybavena. Byl zde školní rozhlas, tekoucí voda, která se čerpala ze studny pod školou, splachovací záchody i tělocvična, což byl na dřívější dobu malý zázrak. Třídy byly slunné a prostorné, vybavené novými lavicemi.

            Škola vypadá pěkně, děti do ní jistě chodily raději než do starých budov předtím.

            Obec se v r. 1964 už rozrostla, přibyly nové rodinné domky proti škole i bytovka JZD nad školou.Okolní krajina se také změnila, původní drobné pozemky byly po založení JZD sceleny do velkého lánu. Před školou i u cesty byly vysázeny listnaté stromy.

     Budovu současné školy poněkud zastiňuje mohutný jehličnan, zasazený před desetiletími při práci na pozemku. Pod školou vyrostla hradba vysokých topolů.

          

  

  Budovu současné školy poněkud zastiňuje mohutný jehličnan, zasazený před desetiletími při práci na pozemku. Pod školou vyrostla hradba vysokých topolů.

         Jak čas plynul, byla škola několikrát opravována. Naposledy v r. 1996, kdy byla zateplena, dostala novou střechu i vnější omítku. Zhruba třicet let může škola využívat velkou tělocvičnu (na snímku pod školou vpravo). Před školou byla vybudována přírodní tělocvična, která je za příznivého počasí mezi dětmi velmi oblíbená.Ke škole patří už třicet let velká tělocvična

 

 

 

 

Ke škole patří už třicet let velká tělocvična a v posledních dvou letech vzniklo na travnatém prostoru u školy hřiště s umělým povrchem, na něž obec získala dotaci z EU. Vysoké stromy okolo školy brání výhledu na školu.

Poslední aktualizace dokumentu: 28.08.2008